polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wo?niak-Kasperek. Jadwiga, 2007, Trudne dziecko, czyli o opracowaniu tre?ciowym literatury pi?knej
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 4
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Trudne dziecko, czyli o opracowaniu treściowym literatury pięknej / Jadwiga Woźniak-Kasperek - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 100%
Keywords: języki informacyjno-wyszukiwawcze , opracowanie rzeczowe , tekst literacki
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 42%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 42%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2007 []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bibliotekarz 2007 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 15%
Keywords: języki informacyjno-wyszukiwawcze , kategoryzacja , opracowanie rzeczowe
Find objects similar to this one.
7.  PDF Języki informacyjne: między tradycją a nadzieją na cyfrową przyszłość - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 11%
Keywords: języki informacyjno-wyszukiwawcze , użytkownicy informacji , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
8.  PDF Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym / Jadwiga Woźniak-Kasperek - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 10%
Keywords: analiza rzeczowa dokumentów , biblioteki - wykorzystanie , język haseł przedmiotowych , języki informacyjno-wyszukiwawcze - bibliografia , katalogi biblioteczne online , systemy informacyjno-wyszukiwawcze
Find objects similar to this one.