polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Jamróz-Stolarska, Elżbieta, 2014, Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie
Results:
  • - Number of objects found:   20
    • Editions: 5
    • Publications: 15
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie / Elżbieta Jamróz-Stolarska - Jamróz-Stolarska, Elżbieta []
Accuracy: 100%
Keywords: literatura dla dzieci i młodzieży , serie wydawnicze - Polska - 1945-1990
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Bibliotekarz 2014 []
Accuracy: 39%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 2017 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 2018 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 2019 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 2020 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2014 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>