polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition art p1908_1_01
Results:
  • - Number of objects found:   100
    • Editions: 15
    • Publications: 85
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie : zagajenie zgromadzenia organizacyjnego Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie dnia 2 lutego 1907 r - Leszczyński, Stanisław []
Accuracy: 100%
Keywords: Towarzystwo Biblioteki Publicznej
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 60%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 60%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 1988 []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1956 []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 1990 []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1960 []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1963 []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1995 []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1970 []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>