polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition art p1908_3-4_07
Results:
  • - Number of objects found:   117
    • Editions: 31
    • Publications: 86
View:
Simple | Expanded
1.  PDF 200-lecie rosyjskiego alfabetu cywilnego 1708—1908 - Ettinger, P. []
Accuracy: 100%
Keywords: alfabet - Rosja , grażdanka
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 58%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 58%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zbieracze polscy []
Accuracy: 41%
Keywords: bibliofilstwo - Polska
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 41%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 41%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
7.  PDF Konferencja międzynarodowa w sprawach bibiografji odbyta w Brukseli d. 10 i 11 lipca 1908 r. []
Accuracy: 38%
Keywords: bibliografia , konferencja
Find objects similar to this one.
8.  PDF Nowe ex-librisy polskie []
Accuracy: 36%
Keywords: bibliofilstwo , ekslibrisy
Find objects similar to this one.
9.  PDF Bibljografja prawnicza polska - Suligowski, A. []
Accuracy: 36%
Keywords: bibliografia , bibliografia prawnicza
Find objects similar to this one.
10.  PDF Karol Estreicher : wspomnienie pośmiertne []
Accuracy: 36%
Keywords: Estreicher Karol (1827-1908) , bibliografia
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 12 Next >>>