polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition art p1929_1_03
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 6
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Tradycje bibljografji dzielnicowej czyli regionalnej wileńskiej - Brensztejn, Michał []
Accuracy: 100%
Keywords: archiwum a biblioteka , bibliografia regionalna - Wilno
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 70%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 70%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
4.  PDF Rzut oka na historję książki wileńskiej - Czarnecki, Jerzy []
Accuracy: 12%
Keywords: drukarstwo - Wilno , historia książki - Wilno , księgarstwo - Wilno
Find objects similar to this one.
5.  PDF Archiwum a bibljoteka : odmienność materjału i metod pracy - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 12%
Keywords: archiwum a biblioteka , archwistyka , bibliotekoznawstwo
Find objects similar to this one.
6.  PDF Z problemów teoretycznych bibliografii regionalnej - Eychler, Barbara []
Accuracy: 11%
Keywords: bibliografia regionalna , bibliografia regionalna - zakres , bibliografia specjalna
Find objects similar to this one.
7.  PDF O bibliografii regionalnej - Głowińska, Maria []
Accuracy: 10%
Keywords: bibliografia regionalna
Find objects similar to this one.
8.  PDF Ciekawa zapiska własnościowa w jednym inkunabule Archiwum Państwowego w Poznaniu - Pokorecki, Feliks []
Accuracy: 10%
Keywords: Archiwum Państwowe - Poznań , inkunabuły
Find objects similar to this one.