polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition art p1932_3_01
Results:
  • - Number of objects found:   145
    • Editions: 15
    • Publications: 130
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Trzeci Zjazd Bibljotekarzy Polskich w Wilnie: 26—28.VI. 1932 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo - Polska - 1918-1939 r. , bibliotekarze - Polska , bibliotekarze - zjazdy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 45%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 45%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 2008 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 1958 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1987 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1990 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1960 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1965 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 15 Next >>>