polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication Poradnik Bibliotekarza 1971
Results:
  • - Number of objects found:   861
    • Editions: 775
    • Publications: 86
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1949, z. 2-3 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza []
Accuracy: 100%
Description: Projekt digitalizacji czasopism Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: "Bibliotekarza" i "Poradnika Bibliotekarza", zrealizowany przy współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Cyfrowa 2017" i "Kultura Cyfrowa 2018".
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1949 nr 1 []
Accuracy: 93%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1966 []
Accuracy: 81%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1972 []
Accuracy: 81%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1973 []
Accuracy: 81%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1971 []
Accuracy: 81%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1970 []
Accuracy: 81%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1969 []
Accuracy: 81%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1976 []
Accuracy: 81%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 87 Next >>>