polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to publication PrzeglÄ…d Biblioteczny
Results:
  • - Number of objects found:   114
    • Editions: 23
    • Publications: 91
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1953, z. 4 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2016 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 84%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2010 []
Accuracy: 79%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2013 []
Accuracy: 79%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2012 []
Accuracy: 79%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2011 []
Accuracy: 79%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2017 []
Accuracy: 47%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Przegląd Biblioteczny : Spisy treści za lata 1956-1971 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 12 Next >>>