polski   English  

Informacje

Biblioteka

Informacje

Medioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zamieszcza publikacje z zakresu medioznawstwa, bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Wydziału. Inicjatorem i kuratorem Medioteki jest prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, a administratorem dr Zdzisław Dobrowolski. Pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez Mediotekę w zakresie obsługi plików DjVu gwarantuje Internet Explorer. Obsługę plików DjVu oferuje również przeglądarka Chrome z rozszerzeniem DjVu Viewer Extenstion:
https://www.cuminas.jp/en/downloads/