polski   English  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Cyran, Katarzyna, 2012, Nauczanie kompetencji informacyjnych na przykładzie praktyk stosowanych w Docklands Library Uniwersity of East London

Opening only publication edition...