polski   English  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Sordylowa, Barbara, 1990, Teoria, metodologia i badania w dziedzinie bibliologii VIII Międzynarodowe Kolokwium Bibliologiczne (Paryż, 25-27.9.1989)

Opening only publication edition...