polski   English  

Publication

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Sordylowa, Barbara, 2003, Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego

Opening only publication edition...